Khách hàng Ai Cập

Khách hàng Ai Cập


Đây là khách hàng cũ của chúng tôi, người đã hợp tác với chúng tôi nhiều năm, họ là đại lý của chúng tôi ở Ai Cập. 

và họ đã mua máy ép keo gốc nước của chúng tôi nhiều lần. Họ chuyên nghiệp trong lĩnh vực cán này. 


Khách hàng Ai Cập

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật