PUR Laminting amchine tại Việt Nam Đà Nẵng

PUR Laminting amchine tại Việt Nam Đà Nẵng


Khách hàng này đến từ Việt Nam Đà Nẵng, Họ đang kinh doanh trang trí buidling. 

Họ đã mua máy của chúng tôi để thực hiện cán bóng cao với PET, PVC, acrylic. 
pur-laminting-amchinepur-laminting-amchine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật