triển lãm CBD Quảng Châu 2021

16-07-2021

triển lãm CBD Quảng Châu 2021, triển lãm Trang trí Tòa nhà Xây dựng Quảng Châu 2021

 sẽ được tổ chức tại Quảng Châu, ngày 8-11 tháng 7 năm 2021.

Nhưng nó bị hoãn lại đến ngày 20 đến ngày 23 tháng Bảy.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật